2 Şubat 2020 Pazar

LABVIEW YAZILIMI İLE ÖLÇME VE ANALİZ / MEASUREMENT AND ANALYSIS WITH LABVIEW SOFTWARE

ÖZET Elektriksel ölçüm ve analiz birçok çalışmada kullanılmaktadır. Bu nedenle akademisyenler, öğrenciler ve bu alanda çalışma yapan kişiler kendi ölçüm sistemlerini oluşturmaktadır. Bu ölçüm sistemleri temel olarak ölçüm cihazı ve verilerin işlendiği bir yazılımdan oluşmaktadır. LabVIEW yazılımı bu noktada birçok ihtiyacı karşılar niteliktedir. Çoğu ölçüm cihazlarının LabVIEW kütüphanesi bulunmaktadır. Bu sayede sistemimizde bulunacak cihazları kolaylıkla yazılımımıza tanıtıp istenilen işlemi yapan ve görüntüleyen bir sistem oluşturulabilir. Öğrenmesi ve uygulanması kolay olduğu için birçok çalışmada kullanılmaktadır. Özellikle elektriksel ölçümler için geliştirilen deney ve ölçüm sistemlerini kontrol ve kumanda etmek, ölçülen verileri toplamak ve işlemek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada temel seviyede bir cihazı kontrol edilmesi anlatılacaktır. 

Electrical measurement and analysis is used in many studies. For this reason, cademicians, students and people working in this field form their own measurement systems. These measuring systems basically consist of a measuring device and a software for processing data. The LabVIEW software meets many requirements at this point. Most measuring devices have a LabVIEW library. In this way, a system that easily introduces the devices in the system to our software, performs the desired operation and displays can be created. It is used in many studies because it is easy to learn and apply. In particular, it is used to control and command and measurement systems developed for lectrical measurements, to collect and process measured data. In this study, control of a basic level device will be explained. 

AYRINTILAR https://www.researchgate.net/publication/338536578_LABVIEW_YAZILIMI_ILE_OLCME_VE_ANALIZ 
DETAILS  https://www.researchgate.net/publication/340129125_MEASUREMENT_AND_ANALYSIS_WITH_LABVIEW_SOFTWARE
 Tam Metin İndir  GeceAkademi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder