2 Şubat 2020 Pazar

LABVIEW YAZILIMI İLE ÖLÇME VE ANALİZ

ÖZET Elektriksel ölçüm ve analiz birçok çalışmada kullanılmaktadır. Bu nedenle akademisyenler, öğrenciler ve bu alanda çalışma yapan kişiler kendi ölçüm sistemlerini oluşturmaktadır. Bu ölçüm sistemleri temel olarak ölçüm cihazı ve verilerin işlendiği bir yazılımdan oluşmaktadır. LabVIEW yazılımı bu noktada birçok ihtiyacı karşılar niteliktedir. Çoğu ölçüm cihazlarının LabVIEW kütüphanesi bulunmaktadır. Bu sayede sistemimizde bulunacak cihazları kolaylıkla yazılımımıza tanıtıp istenilen işlemi yapan ve görüntüleyen bir sistem oluşturulabilir. Öğrenmesi ve uygulanması kolay olduğu için birçok çalışmada kullanılmaktadır. Özellikle elektriksel ölçümler için geliştirilen deney ve ölçüm sistemlerini kontrol ve kumanda etmek, ölçülen verileri toplamak ve işlemek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada temel seviyede bir cihazı kontrol edilmesi anlatılacaktır. 

AYRINTILAR https://www.researchgate.net/publication/338536578_LABVIEW_YAZILIMI_ILE_OLCME_VE_ANALIZ 

 Tam Metin İndir  GeceAkademi